Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tanya runs diagonally across a rectangular field that has a length of 40 yards and a width of 30 yards, as shown in the diagram. What is the length of the diagonal, in yards, that Tanya runs?
A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 E. 90

2. A cylindrical container has a diameter of 12 inches and a height of 15 inches, as illustrated in the diagram. What is the volume of this container to the nearest tenth of a cubic inch?
A. 6,785.8 B. 4,241.2 C. 2,160.0
D. 1,695.6 E. 2,676.5

3. What is an equation for the line that passes through the coordinates (2,0) and (0,3)?
A. y = -3x/2 + 3 B. y = -3x/2 - 3
C. y = -2x/3 + 2 D. y = -2x/3 + 1
E. y = -3x/5 - 2

4. An electronics store sells DVD players and cordless telephones. The store makes a $75 profit on the sale of each DVD player (d) and a $30 profit on the sale of each cordless telephone (c). The store wants to make a profit of at least $255.00 from its sales of DVD players and cordless phones. Which inequality describes this situation?
A. 75d + 30c < 255 B. 75d + 30c ≥ 255
C. 75d + 30c > 255 D. 75d + 30c ≤ 255
E. None of them

5. What is the slope of the line containing the points (3, 4) and (–6, 10)?
A. 1/2 B. 2 C. -2/3 D. 5 E. -3/2

6. Which type of graph is shown in the diagram above?
A. absolute value
B. exponential
C. linear
D. quadratic
E. None of them

7. The expression is equivalent to
A. 3x(1 − 3x)
B. 3x(1 − 3x2)
C. 3x(1 − 9x5)
D. 9x3(1 − 3x)
E. 3x(1 + 3x2)

8. Daniel’s Print Shop purchased a new printer for $35,000. Each year it depreciates (loses value) at a rate of 5%. What will its approximate value be at the end of the fourth year?
A. $33,250.00 B. $31,587.50 C. $28,507.72
D. $25,082.33 E. $45,052.53

9. Which inequality is represented by the graph above?
A. y < 2x + 1 B. y < -2x + 1 C. y < x/2 + 1 D. y < -x/2 + 1
E. y > 2x + 1

10. The diagram above shows the graph of y = |x – 3|. Which diagram shows the graph of y = – | x – 3|?
A. B.
C. D.
E. None of them 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản