Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013

Nhanh tay tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013 cho bộ sưu tập tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề thi cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, đề thi này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. AD // CB and cut by transversal AB. AC ⊥ CB. AB = 10, ∠DAB = 35°. Which of the following expressions could be used to determine the length of AC?

A. 10 cos55°
B. 10 sin55°
C. 10 cos35°
D. 10 tan35°
E. 10 cot35°
2. What is the area, in square inches, of the circle that is circumscribed about an equilateral triangle that has a perimeter of 36 inches?

A. 18π ≈ 56.55
B. 27π ≈ 84.82
C. 36π ≈ 113.10
D. 48π ≈ 150.80
E. 56π ≈ 175.93
3. The apothem (drawn from the center, perpendicular to a side) of a regular hexagon has a length of 6. What is the perimeter of the hexagon?

A. 2√3 ≈ 3.46
B. 4√3 ≈ 6.93
C. 8√3 ≈ 13.86
D. 12√3 ≈ 20.78
E. 24√3 ≈ 41.57

4. Trapezoid ABCD is inscribed in circle P. If AB ≌ BC ≌ CD and AP = 12, what is the measure of the median of the trapezoid?

A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
E. 30

5. First rotate the triangle bounded by the vertices (0, 0), (0, 5), (4, 0) about the origin 180°. Then, reflect the resulting image across the x-axis. What quadrant contains the final image of the triangle after both transformations?

A. quadrant I
B. quadrant II
C. quadrant III
D. quadrant IV
E. None of them

6. Theorem: A triangle has at most one obtuse angle. Eduardo is proving the theorem above by contradiction. He began by assuming that in ΔABC, ∠A and ∠B are both obtuse. Which theorem will Eduardo use to reach a contradiction?

A. If two angles of a triangle are equal, the sides opposite the angles are equal.
B. If two supplementary angles are equal, the angles each measure 90°.
C. The largest angle in a triangle is opposite the longest side.
D. The sum of the measures of the angles of a triangle is 180°.
E. In a triangle, the sum of any two sides is longer than the third side and the difference of any two sides is shorter than the third side.

Hi vọng, với việc ôn tập trên từng Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 năm 2013 sẽ hỗ trợ các em nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản