Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x < 0, which expression has a negative value?
A. x3 B. ( -x )3 C. x-2 D. ( -x )2 E. ( -x )2.5

2. Water flows into a tank at a constant rate. The table above shows the relationship between the amount of water in the tank and the time passed since the water began to flow. Based on the table, which equation shows the relationship between the amount, a , in liters, of water in the tank and t , the time, in minutes, after the water began to flow?
A. a = 1.5 + 3.5t B. a = 3.5 + 1.5t
C. a = 2 + 1.5t D. a = 1.5 + 2t
E. a = 3.5 + 2t

3. A computer is purchased for $1,200 and depreciates at $140 per year. Which linear equation represents the value, V, of the computer at the end of t years?
A. V = 1200 - 140t B. V = 140t
C. V = 140t - 1200 D. V = 140(1200 - t)
E. V = 14t

4. An object is dropped from a tall building. Suppose the distance it travels is given by the formula d = 16t2, where d represents the distance it drops in feet and t represents time in seconds. About how long does it take the object to fall 800 feet?
A. 2 seconds B. 3 seconds C. 5 seconds D. 7 seconds
E. 15 seconds

5. Henry wants to join a book-of-the-month club. The first club costs $40 to join and $10 per book. The second club costs $15 per book and has no fee to join. How many books would he need to purchase so that the costs are the same from the two clubs?
A. 15 B. 10 C. 8 D. 6 E. 1

6. A group of 3 children and 2 adults pay a total of $120 to take a karate class. A group of 5 children and 1 adult take the same karate class for $95. What is the total cost for 1 child and 1 adult to take the karate class?
A. $60 B. $55 C. $51 D. $48 E. $40

7. For the line y = mx + b, where m > 0 and b < 0, what change would occur if b is multiplied by -1 and m remains the same?
A. The y-intercept would become negative
B. The slope would become negative.
C. The resulting line would be perpendicular to the original line.
D. The resulting line would be parallel to the original line.
E. None of them

8. The Outboard Motor Company can produce 50 motors in 4 weeks. Assuming a direct variation, how many motors can the company produce in 10 weeks?
A. 75 motors B. 125 motors C. 150 motors D. 200 motors E. 50 motors

9. What is the greatest common factor of 63r2t3 and 42r3t5?
A. 21r2t3 B. 21rt C. 7r2t3 D. 7rt E. 7rt

10. Simplify: a + 4(6a + 2b2) + (a2 - 6b2)
A. 25a2 + 2b2 B. 25a2 - 4b2 C. a2 + 25a - 4b2 D. a2 + 25a + 2b2 E. a2 - b2 + 1 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 25 đề số 1 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản