Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, AC  DF and A D. Which additional information would be enough to prove that ΔABC ≌ ΔDEF?
A. AB  DE B. AB  BC C. BC  EF
D. BC  DE E. DE  EF

2. In the figure above, n is a whole number. What is the smallest possible value for n?
A. 1 B. 5 C. 7 D. 8 E. 14

3. In the accompanying diagram, parallel lines l and m are cut by transversal t. Which statement about angles 1 and 2 must be true?
A. 1 2. B. 1 = 2.
C. 1 is the complement of 2. D. ∠ is the supplement of
E. 1 and 2 are right angles.

4. The sum of the interior angles of a polygon is the same as the sum of its exterior angles. What type of polygon is it?
A. quadrilateral B. hexagon
C. octagon D. decagon
E. dodecagon

5. A right triangle’s hypotenuse has length 5. If one leg has length 2, what is the length of the other leg?
A. 3 B. √21 C. √29 D. 7 E. √33

6. Which graph shows the solution of the inequality 2x − y < 3?
A. B.
C. D. E. none of them

7. Solve for x : − 4(3x − 6) + 2x = 34
A. -1 B. 1 C. 2 D. -2 E. 3

8. The expression x2 – 5x - 84 is equivalent to
A. (x + 5)(x - 12) B. (x + 7)(x - 12)
C. (x - 7)(x - 12) D. (x - 7)(x - 10)
E. (x + 7)(x - 10)
9. Evaluate: 6 + 4 × 52 ÷ 2
A. 55 B. 56 C. 57 D. 58 E. 59

10. The length of a rectangular window is 5 feet more than its width, w. The area of the window is 36 square feet. Which equation could be used to find the dimensions of the window?
A. w2 + 5w + 36 = 0 B. w2 - 5w - 36 = 0
C. w2 - 5w + 36 = 0 D. w2 + 5w - 36 = 0
E. w2 + w + 3 = 0 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 1 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản