Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which value of x is in the solution set of the inequality –2x + 5 > 17?

A. 8
B. -7
C. -4
D. 12
E. 15
2. A right circular cone has radius 5 inches and height 8 inches. What is the lateral area of the cone? (Lateral area of cone = π rl, where l = slant height)

A. 40π sq in.
B. 445π sq in.
C. 5π√39 sq in.
D. 5π√59 sq in.
E. 5π√89 sq in.
3. Two angles of a triangle have measures of 55° and 65°. Which of the following could not be a measure of an exterior angle of the triangle?

A. 115°
B. 120°
C. 125°
D. 130°
E. None of them

4. The rectangle shown above has length 20 meters and width 10 meters. If four triangles are removed from the rectangle as shown, what will be the area of the remaining figure?

A. 136 m2
B. 144 m2
C. 168 m2
D. 184 m2
E. 214 m2

5. What is the sum of d/2 and 2d/3 expressed in simplest form?

A. 3d/5
B. 3d/6
C. 7d/5
D. 7d/6
E. d/3

6. For which value of x is x - 3/x2 - 4 undefined?

A. -2
B. 0
C. 3
D. 4
E. 5

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản