Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Thông qua việc giải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which value of x is in the solution set of the inequality –2x + 5 > 17?
A. 8 B. -7 C. -4 D. 12 E. 15

2. A right circular cone has radius 5 inches and height 8 inches. What is the lateral area of the cone? (Lateral area of cone = π rl, where l = slant height)
A. 40π sq in. B. 445π sq in.
C. 5π√39 sq in. D. 5π√59 sq in. E. 5π√89 sq in.

3. Two angles of a triangle have measures of 55° and 65°. Which of the following could not be a measure of an exterior angle of the triangle?A. 115° B. 120° C. 125° D. 130° E. None of them

4. The rectangle shown above has length 20 meters and width 10 meters. If four triangles are removed from the rectangle as shown, what will be the area of the remaining figure?
A. 136 m2 B. 144 m2 C. 168 m2
D. 184 m2 E. 214 m2

5. What is the sum of d/2 and 2d/3 expressed in simplest form?
A. 3d/5 B. 3d/6 C. 7d/5 D. 7d/6 E. d/3

6. For which value of x is x - 3/x2 - 4 undefined?
A. -2 B. 0 C. 3 D. 4 E. 5

7. Which verbal expression represents 2(n – 6)?
A. two times n minus six
B. two times six minus n
C. two times the quantity n less than six
D. two times the quantity six less than n
E. None of them

8. Which graph represents a function?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. The expression x2 – x – 30 is equivalent to
A. (x - 6)(x + 5) B. (x - 6)(x - 5)
C. (x + 6)(x + 4) D. (x - 8)(x + 4)
E. (x - 8)(x + 5)

10. What is an equation for the line that passes through the coordinates (0, –5) and (5, 5)?
A. y = 2x - 5 B. y = 2x - 10 C. y = 2x + 5 D. y = 3x - 2 E. y = 3x - 5 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 đề số 2 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản