Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
73
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, AC ≌ DF and ∠A ≌ ∠D. Which additional information would be enough to prove that ΔABC ≌ ΔDEF?

A. AB ≌ DE
B. AB ≌ BC
C. BC ≌ EF
D. BC ≌ DE
E. DE ≌ EF

2. In the figure above, n is a whole number. What is the smallest possible value for n?

A. 1
B. 5
C. 7
D. 8
E. 14

3. In the accompanying diagram, parallel lines l and m are cut by transversal t. Which statement about angles 1 and 2 must be true?

A. ∠1 ≌ ∠2.
B. ∠1 = ∠2.
C. ∠1 is the complement of ∠2.
D. ∠1 is the supplement of ∠2.
E. ∠1 and ∠2 are right angles.

4. The sum of the interior angles of a polygon is the same as the sum of its exterior angles. What type of polygon is it?

A. quadrilateral
B. hexagon
C. octagon
D. decagon
E. dodecagon

5. A right triangle’s hypotenuse has length 5. If one leg has length 2, what is the length of the other leg?

A. 3
B. √21
C. √29
D. 7
E. √33

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 26 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản