Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 4 đề thi

0
131
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 với nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hay của các kì thi gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the length of EF?
A. √10 units 
B. √130 units 
C. 2√34 units 
D. 4√34 units 
E. √19 units

2. On a map of downtown, 12th Street is perpendicular to Avenue J. The equation y = -4x + 3 represents 12th Street. What is the equation representing Avenue J if it passes through the point (8, 16)?
A. y = -4x + 48
B. y = -4x + 14
C. y = -x/4 + 3
D. y = x/4 + 14
E. y = -2x + 4

3. The recipe for a salad is above. If the recipe makes 6 servings of salad, about how many calories are in 1 serving?
A. 65 
B. 77 
C. 92 
D. 111
E. 120

4. After flying at a constant altitude, an airplane descends toward an airport. The equation a = 5500 – 600t shows the altitude, a, in feet, of the airplane t minutes after it began to descend. According to this equation, which statement is true?
A. The airplane takes 600 minutes to descend for landing.
B. The airplane was at an altitude of 5500 feet before it began to descend.
C. The airplane descends at a rate of 5500 feet per minute.
D. The airplane was 600 feet from the airport when it began to descend.
E. None of them

 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 27 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản