Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 4 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28

Bạn đã có Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Triangle JKL is drawn on a coordinate plane. It is a right triangle with hypotenuse JL. The slope of JK is 3/4. What is the slope of KL?
A. 4/3 
B. 3/4 
C. 3/4 
D. - 4/3 
E. 1

2. A square is circumscribed about a circle. What is the ratio of the area of the circle to the area of the square?
A. 1/4 
B. 1/2 
C. 2/π 
D. 4/π 
E. π/4

3. The vertices of ΔABC are A(2, 1), B(3, 4), and C(1, 3). If ΔABC is translated 1 unit down and 3 units to the left to create ΔDEF, what are the coordinates of the vertices of ΔDEF?
A. D(0, 1), E(1, 2), F(1, 3) 
B. D(0, -1), E(0, 3), F(-2, -2)
C. D(-2, 2), E(0, 3), F(-1, 0) 
D. D(-1, 0), E(0, 3), F(-2, 2)
E. D(1, -2), E(2, 1), F(0, 0)

4. One winter day, the temperature at sunset was 12°F. During that night, the temperature dropped 17°. By noon the next day, the temperature had increased by 9°, but it decreased 5° between noon and sunset. What was the temperature at sunset of the second day?
A. –13°F 
B. –1°F 
C. 25°F 
D. 43°F 
E. 57°F 

5. An overhead projector projects the shape of ΔABC onto a screen as shown in the diagram above. The screen is moved back 5 feet and the new ΔA'B'C' is seen on the screen. What relationship exists between ΔABC and ΔA'B'C'
A. The sides of ΔABC are congruent to the corresponding sides of ΔA'B'C'.
B. The angle measures of ΔA'B'C' are smaller than the corresponding angle measures of ΔABC.
C. The angle measures of ΔA'B'C' are greater than the corresponding angle measures of ΔABC.
D. ΔABC is similar to ΔA'B'C'.
E. ΔABC is congruent to ΔA'B'C'. 

6. If a figure is a triangle, what would make the figure an isosceles triangle?
A. a right angle 
B. three sides of unequal length
C. two acute angles 
D. two sides of equal length
E. an obtuse angle 

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 để xem.
Đồng bộ tài khoản