Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013. Mời tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Triangle JKL is drawn on a coordinate plane. It is a right triangle with hypotenuse JL. The slope of JK is 3/4. What is the slope of KL?

A. 4/3
B. 3/4
C. 3/4
D. - 4/3
E. 1

2. A square is circumscribed about a circle. What is the ratio of the area of the circle to the area of the square?

A. 1/4
B. 1/2
C. 2/π
D. 4/π
E. π/4

3. The vertices of ΔABC are A(2, 1), B(3, 4), and C(1, 3). If ΔABC is translated 1 unit down and 3 units to the left to create ΔDEF, what are the coordinates of the vertices of ΔDEF?

A. D(0, 1), E(1, 2), F(1, 3)
B. D(0, -1), E(0, 3), F(-2, -2)
C. D(-2, 2), E(0, 3), F(-1, 0)
D. D(-1, 0), E(0, 3), F(-2, 2)
E. D(1, -2), E(2, 1), F(0, 0)

4. One winter day, the temperature at sunset was 12°F. During that night, the temperature dropped 17°. By noon the next day, the temperature had increased by 9°, but it decreased 5° between noon and sunset. What was the temperature at sunset of the second day?

A. –13°F
B. –1°F
C. 25°F
D. 43°F
E. 57°F

5. An overhead projector projects the shape of ΔABC onto a screen as shown in the diagram above. The screen is moved back 5 feet and the new ΔA'B'C' is seen on the screen. What relationship exists between ΔABC and ΔA'B'C'

A. The sides of ΔABC are congruent to the corresponding sides of ΔA'B'C'.
B. The angle measures of ΔA'B'C' are smaller than the corresponding angle measures of ΔABC.
C. The angle measures of ΔA'B'C' are greater than the corresponding angle measures of ΔABC.
D. ΔABC is similar to ΔA'B'C'.
E. ΔABC is congruent to ΔA'B'C'.
6. If a figure is a triangle, what would make the figure an isosceles triangle?

A. a right angle
B. three sides of unequal length
C. two acute angles
D. two sides of equal length
E. an obtuse angle

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản