Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 9 tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Tiếng Anh, luyện thi Olympic và trau dồi kinh nghiệm ra đề. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This graph shows a quadratic equation. What are the solutions to the equation?
A. x = −8 only B. x = 2 only
C. x = −2 and x = 1 D. x = −8, x = −2, and x = 1
E. x = -1 only

2. Which expression is equivalent to (2 − x)3 ?
A. 6 − x3 B. 8 − x3 C. 1 − 3x − 3x2 − x3
D. 8 − 12x + 6x2 − x3
E. 19 − x3

3. The area of a rectangle is b2 − 5b − 24 square centimeters. Its width is b + 3 centimeters. Which expression represents the length, in centimeters, of the rectangle?
A. b − 8 B. b + 8 C. b − 15 D. b + 15 E. b − 19

4. Which expression is equivalent to 2a3 − 4a2 − 30a?
A. 2a(a + 3)(a + 5) B. 2a(a - 3)(a + 5) C. 2a(a + 3)(a - 5) D. 2a(a - 3)(a - 5)
E. 2(a + 3)(a + 5)

5. This function models the height, h(t) = −16t2 + 64t, of a ball t seconds after it is kicked into the air. What does each zero of this function represent?
A. the minimum height of the ball
B. the maximum height of the ball
C. the times at which the ball is on the ground
D. the time the ball reaches its maximum height
E. None of them

6. This diagram shows the dimensions of a cardboard box. Which expression represents the volume, in cubic feet, of the box?A. 3x3 + 2 B. 5x3 + 2 C. 3x3 + 6x2 D. 5x3 + 6x2
E. 3x3 + 2x

7. Some rocks fell 128 feet off a cliff. The number of seconds, t, it took for each rock to reach the ground is modeled by this equation − 16t2 + 128 = 0. What positive value of t solves this equation?
A. 2 seconds B. 2√2 seconds C. 4 seconds D. 4√2 seconds
E. 6 seconds
domain: {all real numbers}
range: {all real numbers greater than 1}

8. A quadratic function has this domain and range. How many real zeroes does the function have?
A. 0 B. exactly 1 C. at least 1 D. exactly 2 E. None of them

9. Alan wants to graph the function f (x) = |x| on a graphing calculator. Which of the following shows the graph of this function?
A. B.
C. D.
E. None of them

10. What are the zeros of the function f (x) = x2 + 5x − 24?
A. x = −6 and x = 4 B. x = −3 and x = 8
C. x = 3 and x = −8 D. x = 6 and x = −4
E. x = 5 and x = 4 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản