Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
100
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013

Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013. Cùng tham khảo đề thi với các câu hỏi kiến thức nâng cao, giúp bạn chọn lọc và phát triển năng khiếu, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho các vòng thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Triangle JKL is drawn on a coordinate plane. It is a right triangle with hypotenuse JL. The slope of JK is 3/4. What is the slope of KL?

A. 4/3 
B. 3/4 
C. 3/4 
D. - 4/3 
E. 1

2. A square is circumscribed about a circle. What is the ratio of the area of the circle to the area of the square?

A. 1/4 
B. 1/2 
C. 2/π 
D. 4/π 
E. π/4

3. The vertices of ΔABC are A(2, 1), B(3, 4), and C(1, 3). If ΔABC is translated 1 unit down and 3 units to the left to create ΔDEF, what are the coordinates of the vertices of ΔDEF?

A. D(0, 1), E(1, 2), F(1, 3) 
B. D(0, -1), E(0, 3), F(-2, -2)
C. D(-2, 2), E(0, 3), F(-1, 0) 
D. D(-1, 0), E(0, 3), F(-2, 2)
E. D(1, -2), E(2, 1), F(0, 0)

4. One winter day, the temperature at sunset was 12°F. During that night, the temperature dropped 17°. By noon the next day, the temperature had increased by 9°, but it decreased 5° between noon and sunset. What was the temperature at sunset of the second day?

A. –13°F 
B. –1°F 
C. 25°F 
D. 43°F 
E. 57°F 

5. An overhead projector projects the shape of ΔABC onto a screen as shown in the diagram above. The screen is moved back 5 feet and the new ΔA'B'C' is seen on the screen. What relationship exists between ΔABC and ΔA'B'C'

A. The sides of ΔABC are congruent to the corresponding sides of ΔA'B'C'.
B. The angle measures of ΔA'B'C' are smaller than the corresponding angle measures of ΔABC.
C. The angle measures of ΔA'B'C' are greater than the corresponding angle measures of ΔABC.
D. ΔABC is similar to ΔA'B'C'.
E. ΔABC is congruent to ΔA'B'C'. 
6. If a figure is a triangle, what would make the figure an isosceles triangle?

A. a right angle 
B. three sides of unequal length
C. two acute angles 
D. two sides of equal length
E. an obtuse angle 

 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 28 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản