Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 4 đề thi

0
118
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This design shows a floor made up of light and dark tiles. If a tile on the floor is selected at random, what is the probability that the tile will be dark?
A. 1/35 
B. 1/17 
C. 17/35 
D. 17/18 
E. 4/35

2. At a certain time of day, a 2-meter stick casts a shadow 0.5 meter long. If s is the length of the shadow cast by a different object at the same time of day, which expression represents the estimated height of the object?
A. 0.25s 
B. 0.5s 
C. 2s 
D. 4s 
E. 8s

3. Which graph represents the solution to the inequality -4y > 2x + 4?
A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

4. The slope of a line is -1. The line contains the point (16, 0). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (0, 15) 
B. (10, 5) 
C. (0, 5) 
D. (1, 12) 
E. (0, 16)

 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản