Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Tài liệu tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014 sẽ giúp bạn thực hành giải các bài tập Tiếng Anh, phát triển kĩ năng giải bài trắc nghiệm, đồng thời ôn tập lại những kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This design shows a floor made up of light and dark tiles. If a tile on the floor is selected at random, what is the probability that the tile will be dark?
A. 1/35 B. 1/17 C. 17/35 D. 17/18 E. 4/35

2. At a certain time of day, a 2-meter stick casts a shadow 0.5 meter long. If s is the length of the shadow cast by a different object at the same time of day, which expression represents the estimated height of the object?
A. 0.25s B. 0.5s C. 2s D. 4s E. 8s

3. Which graph represents the solution to the inequality -4y > 2x + 4?
A. B. C. D. E. None of them

4. The slope of a line is -1. The line contains the point (16, 0). Which of the following are the coordinates of another point on the line?
A. (0, 15) B. (10, 5) C. (0, 5) D. (1, 12) E. (0, 16)

5. A waiter uses the equation y = 500 + 0.15x to estimate the amount of money, y, in dollars, he will earn in a month if his customers spend a total of x dollars. One month, the waiter expects that his customers will spend $1000 more than his customers spent the previous month. How much more money does he expect to earn compared with what he earned in the previous month?
A. $1500 B. $1000 C. $650 D. $150 E. $15

6. Figure Q is the image of Figure P after a single reflection. Over which line was Figure P reflected?
A. x -axis B. y -axis C. x = 1 D. y = 1 E. x = 5

7. Ms. Gomes earns a free airplane flight after flying 25,000 miles. So far, she has flown 9,221 miles. After flying 2,800 miles on her next trip, which percent best estimates how many miles Ms. Gomes will have toward a free trip?
A. 35% B. 40% C. 50% D. 65% E. 75%

8. The quadrilateral above is a rhombus. What is the perimeter of the rhombus?
A. 5 B. 16 C. 20 D. 24 E. 30

9. Which object is represented be the following net?
A. B. C. D.
E. None of them

10. Juan made the first three figures of a pattern. Which function represents the number of dots, f(n), in figure n?
A. f(n) = 4n + 5 B. f(n) = 5n + 2 C. f(n) = 6n + 1 D. f(n) = 8n + 1 E. f(n) = n + 1 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 29 đề số 1 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản