Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 6 đề thi

0
95
lượt xem
2
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 để giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A furniture company makes one style of tables and chairs. The chart on the left above gives the prices of these tables and chairs in three different years. The chart on the right gives the maximum number of tables and chairs that can be stocked in each of three warehouses, X, Y, and Z. Based on the prices shown, what was the maximum possible value of the table and chair inventory in warehouse Y in 1995 ?
A. $23,950
B. $26,500
C. $27,200
D. $28,400
E. $29,500
2. The total cost of 30 identical erasers is y dollars. At this rate, what is the total cost in dollars of 70 of these erasers in terms of y?
A. 3y/7
B. 4y/7
C. 7y/4
D. 7y/3
E. 70y
3. Figure ABC is an isosceles triangle with base BC. Which is a true statement about △ABC?
A. ∠A≌ ∠B
B. AC=AB
C. AC=CB
D. ∠A≌ ∠C
E. AB=BC
4. In the figure above, which of the following is greatest?
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e
5. If y is 12 less than the product of a and b, then which of the following is an expression for y in terms of a and b?
A. 12 − (a + b)
B. (a + b) − 12
C. 12 − ab
D. a/b − 12
E. ab - 12
6. If x satisfies the equation above, then what is the value of x?
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2
7. A caterer will make cabbage sandwiches for special occasions by charging a one-time fee of $50, plus $8 for each sandwich. Which of the following is the total cost in dollars for an order of c cabbage sandwiches?
A. 42c
B. 50c + 8
C. 58 + c
D. 50 + 8c
E. 50 + c + 8
8. If , what is the value of x?
A. -5/9
B. 7/3
C. 3
D. 7
E. 25/3
9. Francis bought a stereo for x dollars and sold it at a 3 percent profit. Which of the following gives the amount of Francis’ profit?
A. $0.03x
B. $0.07x
C. $0.30x
D. $0.70x
E. $0.97x
10. What is the y-intercept of the graph of the equation 3x + 6y = 18?
A. -6
B. -3
C. 3
D. 6
E. 9

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản