Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A furniture company makes one style of tables and chairs. The chart on the left above gives the prices of these tables and chairs in three different years. The chart on the right gives the maximum number of tables and chairs that can be stocked in each of three warehouses, X, Y, and Z. Based on the prices shown, what was the maximum possible value of the table and chair inventory in warehouse Y in 1995 ? 
A. $23,950
B. $26,500
C. $27,200
D. $28,400
E. $29,500

2. The total cost of 30 identical erasers is y dollars. At this rate, what is the total cost in dollars of 70 of these erasers in terms of y? 
A. 3y/7
B. 4y/7
C. 7y/4
D. 7y/3
E. 70y

3. Figure ABC is an isosceles triangle with base BC. Which is a true statement about △ABC?
A. ∠A≌ ∠B
B. AC=AB
C. AC=CB
D. ∠A≌ ∠C
E. AB=BC

4. In the figure above, which of the following is greatest? 
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e

5. If y is 12 less than the product of a and b, then which of the following is an expression for y in terms of a and b? 
A. 12 − (a + b)
B. (a + b) − 12
C. 12 − ab
D. a/b − 12
E. ab - 12

6. If x satisfies the equation above, then what is the value of x? 
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 đề số 1 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản