Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
80
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A furniture company makes one style of tables and chairs. The chart on the left above gives the prices of these tables and chairs in three different years. The chart on the right gives the maximum number of tables and chairs that can be stocked in each of three warehouses, X, Y, and Z. Based on the prices shown, what was the maximum possible value of the table and chair inventory in warehouse Y in 1995 ?
A. $23,950
B. $26,500
C. $27,200
D. $28,400
E. $29,500

2. The total cost of 30 identical erasers is y dollars. At this rate, what is the total cost in dollars of 70 of these erasers in terms of y?
A. 3y/7
B. 4y/7
C. 7y/4
D. 7y/3
E. 70y

3. Figure ABC is an isosceles triangle with base BC. Which is a true statement about △ABC?
A. ∠A≌ ∠B
B. AC=AB
C. AC=CB
D. ∠A≌ ∠C
E. AB=BC

4. In the figure above, which of the following is greatest?
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e

5. If y is 12 less than the product of a and b, then which of the following is an expression for y in terms of a and b?
A. 12 − (a + b)
B. (a + b) − 12
C. 12 − ab
D. a/b − 12
E. ab - 12

6. If x satisfies the equation above, then what is the value of x?
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản