Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
129
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013

Tổng hợp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The Johnsons were going to a family wedding and drove a total of 1,244 miles to reach their cousin’s house. They spent 9 hours driving the first day at an average speed of 60 miles per hour. They reached their cousin’s house on the second day after driving 11 hours. What was their average speed on the second day?
A. 60 miles per hour B. 62 miles per hour
C. 64 miles per hour D. 78 miles per hour
E. 68 miles per hour

2. The bar graph shows the number of customers in Rio’s restaurant each day last week. What is the approximate mean number of customers per day in Rio’s restaurant last week?
A. 360 B. 400 C. 440 D. 500 E. 550

3. Mitchell is planting tulip bulbs in a rectangular planter with the dimensions shown. Mitchell plans to fill 3/4 of the planter with soil. How much soil will Mitchell need?
A. 1,188 cubic inches B. 1,584 cubic inches
C. 2,107 cubic inches D. 11,880 cubic inches
E. 1,080 cubic inches

4. When a car travels at a constant rate, distance varies directly with time. Which graph could represent the distance as a function of time?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. A town census was conducted every year for the past 10 years. The scatterplot shows the results of the census. If the linear trend continues, which prediction is supported by the data?
A. The population will stay the same for the next 5 years.
B. The population will reach 120,000 within the next 10 years.
C. The population will decline steadily over the next 10 years.
D. The population will exceed 50,000 people within the next 5 years.
E. None of them

6. An apartment building enclosed a square area for recycling containers. The length of each side of the square was 6 feet. Next year the square area will be enlarged by increasing the length of each side to 12 feet. How many times greater will the enclosed area be?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 108 E. 221  

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 3 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản