Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014 sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi Olympic tiếng Anh sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây

The coordinates of Chad’s business are (−5, 2).
The coordinates of Dwayne’s business are (−2,−6).
1. A street map is placed on a coordinate grid. The length of each square on the grid is 100 yards. Main Street is represented by the line y = −2 on the grid. Chad walks the SHORTEST distance from his business to Main Street. Then he walks the SHORTEST distance from where he is on Main Street to Dwayne’s business. How many yards does Chad walk?
A. 800 B. 900 C. 1000 D. 1100 E. 1200

2. This coordinate grid shows the flag pattern Heather drew. Points T, U, V, and W are the midpoints of the sides of quadrilateral PQRS. Each unit on the grid represents one inch. What is the perimeter of quadrilateral TUVW?
A. 14 inches
B. 14.1 inches
C. 17.2 inches
D. 24 inches
E. 19 inches

3. This diagram shows how Pam used a compass and a straightedge to construct K, a point of concurrency for right triangle WKS. What point of concurrency did Pam construct?
A. centroid
B. circumcenter
C. incenter
D. orthocenter
E. None of them

4. The lengths of two sides of a triangle are 2n and n−3 units, where n>3. Which inequality represents all possible lengths, x, for the third side of the triangle?
A. n + 3< x <3n − 3
B. n − 3< x <3n + 3
C. n − 3 < x < 2n
D. 2n < x <3n − 3
E. None of them

5. A construction crew plans to build a shopping center that is equidistant from the three towns shown on this coordinate map. What are the coordinates of the point where the shopping center will be built?
A. (0, 1) B. (0, 2) C. (2, 1) D. (1, 3) E. (0, 5)

6. In this figure, Gabrielle wants to prove that ΔJLM ≅ΔKML. She knows that JM ≅ KL. What additional piece of information will allow Gabrielle to complete the proof?
A. JL ≅ KM
B. ML ≅ KM
C. JH ≅ HK
D. MH ≅ LH
E. None of them

7. In this diagram, NPQR is a rectangle. What is the length, in units, of NQ?
A. 1 B. 3 C. 7 D. 14 E. 20

8. What is the measure of ∠QPR?
A. 15° B. 60° C. 120° D. 175° E. 115°

9. Trapezoid HJKL is shown on this coordinate grid. MN connects the midpoints of JH and KL. What are the coordinates of vertex K?
A. (8, 9) B. (9, 9) C. (10, 12) D. (12, 10) E. (8, 19)

10. Which pair of triangles could be proved congruent?
E. none of them 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 đề số 2 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản