Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Suppose the operation ▲ is defined as a ▲ b = a2b. If 3 ▲ b = 15, what is the value of b?
A. 1 1/3 B. 1 2/3 C. 2 D. 2 1/2 E. 3

2. Lauren has 4 more than half the number of CDs that her sister has. If her sister has x CDs, which expression represents the number of CDs Lauren has?
A. 2x
B. 2x + 4
C. 1/2(x + 4)
D. (1/2)x + 4
E. 1/(2x + 4)

3. The graph above shows the height of a projectile as a function of time. Which is the best estimate of the number of seconds for which the projectile was at least 50 meters high?
A. 5.2 seconds
B. 6.4 seconds
C. 7.6 seconds
D. 8.2 seconds
E. 9.0 seconds

4. The graph above illustrates the relationship between the number of a certain item sold and profit for that item. Which value represents the number of items that need to be sold in order for the company to break even on this item?
A. a B. b C. c D. d E. c + d/2

5. The outside edge of a picture frame is x in. long and y in. wide. If the distance from the outside edge to the inside edge of the frame is 4 in., which expression describes the shaded area?
A. xy – 64
B. 2x + 2y – 32
C. x2 – 8xy + 16y2
D. xy – 8x – 8y
E. xy – 8x – 8y + 64

6. The Corporate Average Fuel Economy (CAFE) for a company’s automobiles is the median gas mileage for all of its car models. One company offers eight models with mileage ratings of 14, 34, 21, 27, 38, 16, 22, and 27. What is this company’s median gas mileage?
A. 24.0 B. 24.5 C. 27.0 D. 27.5 E. 32.5

7. Some children are playing a game with a set of 48 cards numbered 1 through 12 in each of four colors: red, blue, green, and orange. What is the probability of drawing a card numbered 10 or greater from the full set of cards?<
A. 1/4 B. 1/16 C. 5/24 D. 7/36 E. 3/40

8. In a probability experiment, a set of five quarters was tossed 90 times. For each toss, the number of quarters that landed with heads facing up was counted and recorded. The results are shown in the chart above. According to the data shown in the chart, what is the approximate experimental probability that four or more quarters will land heads up?
A. 19% B. 23% C. 26% D. 34% E. 40%

9. If x – y > x + y, which of the following must be true?
A. x = y B. x = 0 C. x > 0 D. y < 0 E. z < 0

10. Suppose AB is rotated in space around BC so that ∠ABC is always 45°. What solid figure is outlined by the path of the rotating line segment?
A. a circle B. a cone C. a cylinder D. a spiral E. a cube  

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 30 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản