Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Mời bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014 dành cho khối lớp 9, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which expression is equivalent to ( 5y3 + 2y - 8 )/( y - 1 )?
A. 5y + 8
B. 6 + 2y
C. 5y2 -7 + y
D. 5y2 + 5y + 7 - 1/y-1
E. 6 - 2y2

2. If h(x) = 2x and g(x) = 3x2 + 1, what is h( g(x))?
A. 6x2 + 1
B. 6x2 + 2
C. 12x2 + 1
D. 12x2 + 2
E. 3x2 + 1

3. Carmen wants to survey students to determine how often they use the Internet. Which group would be the best to survey?
A. Students in the computer lab
B. Students with e-mail addresses
C. Students entering the school building
D. Students in her 12th-grade English class
E. None of them

4. Which expression is equivalent to ?
E. None of them

5. Which expression is equivalent to ?
E. None of them

6. Which expression is equivalent to ?
E. None of them

7. Which expression is equivalent to ?
E. None of them

8. A circle of area 25π circumscribes a regular pentagon as shown. To the nearest tenth, what is the length of an arc joining two adjacent vertices
A. 4.3 B. 5.0 C. 5.9 D. 6.3 E. 7.0

9. What are the zeros of the polynomial p(x) = x3 − 2x2 − 23x + 60?
A. {-15, -2, 2}
B. {-5, 3, 4}
C. {2, 3, 10}
D. {1, 2, 30}
E. {-5, 1, 2}

10. Simplify: (64x5)/4x2
A. 60x2.5 B. 60x3 C. 16x2.5 D. 16x3 E. 16x5 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 1 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản