Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014. Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is in simplified exponential form?
A. 2p0.75q2 B. 5p5q2
C. 2p4q6 D. 12p2q2
E. 20p2q2

2. Rhonda created this design for her class. What is the total length in centimeters of the design?
A. 7√2 cm B. 9√2 cm
C. 7√10 cm D. 9√10 cm
E. 5√2 cm
There is a 0.6 probability of being stopped by the second traffic light if stopped by the first traffic light.
There is a 0.2 probability of being stopped by the third traffic light if stopped by the second traffic light.

3. A study of traffic patterns on one length of road with three traffic lights revealed the probabilities above. Of 100 drivers who are stopped by the first traffic light, how many are stopped by the second traffic light but not by the third?
A. 80 drivers B. 48 drivers
C. 14 drivers D. 12 drivers
E. 8 drivers

4. If f(x) = 2x - 3 and g(x) = x - 5, which equation corresponds to the function f(x) - g(x)?
A. f(x) - g(x) = x + 2
B. f(x) - g(x) = x - 8
C. f(x) - g(x) = -x - 2
D. f(x) - g(x) = 3x - 8
E. f(x) - g(x) = 5x + 1

5. As f(x) = x2 + x, g(x) = √x + 1. Which expression represents f(g(x))?
A. √x2+ x + 1 B. x + 1 + √x + 1
C. x + √x + 1 D. x√x + 1
E. √x + 1 - 5x
2x - 3y = 3
5x + 2y = 17

6. What is the solution to this system of equations?
A. (-1, 3) B. (3, 1)
C. (−3, 1) D. (1, 3)
E. (0, 3)

7. In solving x2 + 12x + 5 = 0 by completing the square, which number is added to both sides of the equation?
A. 6 B. 36 C. 72 D. 144 E. 225

8. The list shows the number of people (in millions) in the United States whose only means of getting to work was walking. If x = 0 for the year 1940, which equation is the best-fit linear model for the data?
A. y = -16.5x + 125
B. y = - 0.06x + 7.6
C. y = 0.06x + 10
D. y = 7.6x − 0.06
E. y = 9x − 0.56
5x - 2y + z = 0
2x - y + z = -3
3x + 4y = 18

9. What is the value of x in the solution of this system?
A. -4 B. -1 C. 2 D. 3 E. 7

10. Which equation describes the circle with center (5, -1) and radius 7?
A. (x - 5)2 + (y + 1)2 = 7
B. (x - 5)2 + (y + 1)2 = 49
C. (x + 5)2 + (y - 1)2 = 7
D. (x + 5)2 + (y - 1)2 = 49
E. (x - 3)2 + (y + 1)2 = 71 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 31 đề số 2 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản