Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If a point T lies somewhere on the perpendicular bisector, l, of line segment AB, then ΔATB must be
A. scalene.
B. isosceles.
C. equilateral.
D. right.
E. acute

2. Joe’s house on Ridge Road is 400 meters from the corner of Ridge Road and Wood Street. Keshia’s house is on Wood Street and is 300 meters from the same corner. When Joe goes to Keshia’s house, he walks along a path through the open field. How many meters does he walk?
A. 450 meters
B. 500 meters
C. 550 meters
D. 600 meters
E. 650 meters

3. What is m∠A in degrees?
A. 26° B. 57° C. 65° D. 80° E. 83°

4. If the area of the shaded square is 9 cm2, what is the perimeter of the rectangle ABCD?
A. 24 cm B. 36 cm C. 54 cm D. 72 cm E. 90 cm

5. Selena has to drive from Douglas to Cheyenne, a distance of 130 miles. How many minutes will Selena save if she drives 75 miles per hour instead of 65?
A. 10 B. 16 C. 26 2/3 D. 33 1/3 E. 35

6. The cost of printing greeting cards consists of a fixed charge of $1.00 and a charge of $0.06 for each card printed. Which equation can be used to determine the cost of printing n cards?
A. cost = 1.00 + 0.06n
B. cost = 1.06 + n
C. cost = 0.06 + 1.00n
D. cost = 1.06n
E. cost = 1.06/n

7. The 875 tickets sold at the second football game of the season more than doubled the number of tickets (t) sold at the first game. Which inequality represents this situation?
A. 2t ≥ 875
B. 2t > 875
C. 2t ≤ 875
D. 2t < 875
E. 2 + t < 875

8. What is x + y/z equivalent to?
A. x + y/z B. xz + y/z C. xz + yz/z D. x + yz/z E. xz2 + y/z

9. If y = 3x2, what happens to y if x is doubled?
A. y is doubled
B. y is multiplied by 4
C. y is multiplied by 6
D. y is multiplied by 8
E. y is multiplied by 12

10. In a kennel that has black and yellow Labrador retriever puppies, 30% of the available puppies are yellow, 65% are male, and 75% are less than eight weeks old. Which description fits the greatest number of puppies?
A. black, male, and less than eight weeks old
B. black, male, and more than eight weeks old
C. yellow, female, and less than eight weeks old
D. yellow, female, and more than eight weeks old
E. black, female, and less than eight weeks old 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 1 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản