Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng,Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Victor bought a computer for $1,800. He made a down payment of $200 and will pay the rest in 5 equal payments. If p represents the amount of each payment, which equation can be used to find this amount?
A. $200p = $1,800
B. $1,800 + 5p = $200
C. $1,800 + $200 = 5p
D. $1,800 = 5p + $200
E. $1,800 = 25p + $200

2. When completely factored, x2 + x - 12 equals
A. (x + 3)(x - 4)
B. (x + 4)(x - 3)
C. (x + 7)(x - 5)
D. (x + 12)(x - 1)
E. (x + 13)(x - 14)

3. Which of these is equivalent to the equation: A = 1/2bh
A. b = A + h B. b = A/2h C. b = Ah/2 D. b = 2A - h E. b = 2A/h

4. A spinner has three sections, each with different point values and areas. The 1-point section is 2/3 the area of the spinner. The 2-point section is 1/4 the area of the spinner. The 3-point section is 1/12 the area of the spinner. To the nearest tenth of a point, what is the expected value on any one spin?
A. 0.7 B. 1.4 C. 2.0 D. 6.0 E. 7.0

5. Which of the following addition properties justifies the statement: 2 + 0 = 2 ?
A. Commutative B. Identity C. Inverse D. Closure
E. None of them&

6. Greg wrote the numbers 1 through 9 on pieces of paper and placed them in a hat. He will randomly select one piece of paper from the hat. He will not replace it. Greg will then randomly select a second piece of paper from the hat. What is the probability that Greg will select a piece of paper with an odd number on it and then select one with an even number on it?
A. 20/81 B. 5/18 C. 9/17 D. 19/18 E. 17/22
Use the information to answer the next 3 questions.
Adrian is the manager at a television station. She has selected 4 comedies and 3 talk shows to fill 7 half-hour daytime slots. None of the programs will be repeated during the day.

7. In how many different ways can Adrian select 2 programs (from the 7 programs) to fill up the first two time slots?
A. 14 B. 21 C. 42 D. 49 E. 59

8. How many different 4-program combinations can Adrian select from the 7 programs?
A. 28 B. 35 C. 210 D. 840 E. 770

9. Adrian will select 2 comedies and 1 talk show to fill the first three time slots. How many different combinations of 2 comedies and 1 talk show can Adrian select from the 7 programs?
A. 9 B. 18 C. 36 D. 48 E. 55

10. Harrison has a spinner that is divided into 15 congruent sections. It has 6 red sections, 8 blue sections, and 1 yellow section. Harrison will spin the arrow on the spinner one time. What is the probability that the arrow will land on either a blue section or a yellow section?
A. 1/15 B. 1/9 C. 8/15 D. 3/5 E. 1/3

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 32 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản