Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014

Các em yêu thích học Tiếng Anh, mong muốn có dịp thử sức ở các kỳ thi Olympic? Nhanh tay download bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014. Bộ đề thi sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, rút ra cách phân bổ thời gian hợp lý,…Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Solve for x: - 1/2 × ∣ 2x + 6 ∣ + 2 = 0
A. x = 5 or x = 1
B. x = 5
C. x = -5 or x = -1
D. x = -1
E. x = -6

2. A patient was given medicine for pain. The graph represents the level of pain as a function of time after taking the medicine. Which type of function best models the pain level as a function of time?
A. linear
B. quadratic
C. logarithmic
D. exponential
E. None of them

3. Which circle has the smallest area?
A. x2 + y2 = 12
B. (x - 2)2 + y2 = 8
C. (x + 1)2 + (y + 3)2 = 6
D. (x + 8)2 + (y - 9)2 = 3
E. (x + 1)2 + (y + 1)2 = 19

4. The first five terms of an arithmetic sequence of numbers are –3, 2, 7, 12, 17. Which expression represents the nth term of this sequence?
A. n - 3 B. n + 5
C. 5n – 8 D. 5n – 2
E. 4n - 5

5. Which graph best represents no correlation between the length of a person’s hair and the person’s height?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. The profit (P), in dollars, for a company is modeled by the function P(x) = -750x2 + 15,000x, where x is the number of items produced. For which values of x will the company lose money?
A. x < 2
B. 2< x ≤10
C. 10 ≤ x < 20
D. x > 20
E. None of them

7. What are the vertical and horizontal asymptotes of the function f(x) = (1 - x2)/(x2 - 4)
A. x = ±2 and y = 1 B. x = ±2 and y = −1
C. x = 1 and y = ±2 D. x = 1 and y = ±2
E. None of them

8. In which direction is the graph of f(x) = 5/( x + b ) translated when b increases?
A. left B. right C. up D. down
E. None of them

9. A company that manufactures jeans estimates that the profit for selling a particular style is given by the equation: P = -250x3 + 1,505x2 − 300, for 0 < x < 6 where P is profit in tens of thousands of dollars and x is the advertising expense in tens of thousands of dollars. What does an x-intercept mean in the context of the problem?
A. the number of times the company spent zero dollars on advertising
B. the profit when the company spent zero dollars on advertising
C. the advertising expense when the company had the most profit
D. the advertising expense when the company's profit was zero dollars
E. None of them

10. Foxes were released into a national park. The population, P, of the group is given by the equation P = 20(5 + 3t)/(1 + 0.04t), where t is the number of years after the release. What is the population of foxes after 50 years?
A. 357 foxes B. 1,033 foxes
C. 1,986 foxes D. 3,100 foxes
E. 3,650 foxes 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 1 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản