Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which graph represents the function f(x) = x2 − 2x + 1?
A. B.
C. D.
E. None of them

2. Which equation represents a parabola that opens upwards with the vertex at (2, 4)?
A. y = x2 − 4
B. y = x2 + 4
C. y = x2 + 4x + 8
D. y = x2 - 4x + 8
E. y = x2

3. If x2 + y2 = 40 and 2xy = 24, what is the value of (x + y)2?
A. 8 B. 16 C. 64 D. 960 E. 162

4. What is the value of x for
A. -1 B. 1/5 C. 2/7
D. 2/5 E. 1/3

5. Which table correctly shows values for the function y = 2x?
E. None of them

6. The path of a ball thrown by a child is described by this function y = -(x2/12) + 2x + 4. In this function, x is the horizontal distance (in feet) of the path, and y is the height (in feet) of the path. Which of these is needed to find the distance from the child to where the ball strikes the ground?
A. x-intercept B. y-intercept
C. relative maximum D. relative minimum
E. None of them

7. Which graph corresponds to the equation y = x4 - 6x2 + 4?
A. B.
C. D.
E. None of them

8. Copper production increased at a rate of about 4.9% per year between 1988 and 1993. In 1993, copper production was approximately 1.801 billion kilograms. If this trend continued, which equation best models the copper production (P), in billions of kilograms, since 1993? (Let t = 0 for 1993.)
A. P = 1.801(4.900)t
B. P = 1.801(1.490)t
C. P = 1.801(1.049)t
D. P = 1.801(0.049)t
E. P = 1.801(2.900)t

9. Divide: (6x3 − 11x2 − 47x − 20) ÷ (2x + 1)
A. 3x2 − 7x − 20
B. 3x2 + 7x − 20
C. 3x2 − 4x − 20
D. 3x2 + 4x − 20
E. 2x2 + 4x + 20

10. Marcia rolls a 6-faced cube 2 times. Each face of the cube is colored: 2 of the faces are red, 3 of the faces are blue, and 1 face is green. What is the probability that the first roll resulted in a red face and the second roll resulted in a blue face?
A. 33% B. 17% C. 34% D. 50% E. 83% 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản