Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
71
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014 này về máy để tham khảo

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Solve for x: - 1/2 × ∣ 2x + 6 ∣ + 2 = 0
A. x = 5 or x = 1
B. x = 5
C. x = -5 or x = -1
D. x = -1
E. x = -6

2. A patient was given medicine for pain. The graph represents the level of pain as a function of time after taking the medicine. Which type of function best models the pain level as a function of time?
A. linear
B. quadratic
C. logarithmic
D. exponential
E. None of them

3. Which circle has the smallest area?
A. x2 + y2 = 12
B. (x - 2)2 + y2 = 8
C. (x + 1)2 + (y + 3)2 = 6
D. (x + 8)2 + (y - 9)2 = 3
E. (x + 1)2 + (y + 1)2 = 19

4. The first five terms of an arithmetic sequence of numbers are –3, 2, 7, 12, 17. Which expression represents the nth term of this sequence?A. n - 3 B. n + 5
C. 5n – 8 D. 5n – 2
E. 4n - 5

5. Which graph best represents no correlation between the length of a person’s hair and the person’s height?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. The profit (P), in dollars, for a company is modeled by the function P(x) = -750x2 + 15,000x, where x is the number of items produced. For which values of x will the company lose money?
A. x < 2
B. 2< x ≤10
C. 10 ≤ x < 20
D. x > 20
E. None of them

7. What are the vertical and horizontal asymptotes of the function f(x) = (1 - x2)/(x2 - 4)
A. x = ±2 and y = 1 B. x = ±2 and y = −1
C. x = 1 and y = ±2 D. x = 1 and y = ±2
E. None of them

8. In which direction is the graph of f(x) = 5/( x + b ) translated when b increases?
A. left B. right C. up D. down
E. None of them

9. A company that manufactures jeans estimates that the profit for selling a particular style is given by the equation: P = -250x3 + 1,505x2 − 300, for 0 < x < 6 where P is profit in tens of thousands of dollars and x is the advertising expense in tens of thousands of dollars. What does an x-intercept mean in the context of the problem?
A. the number of times the company spent zero dollars on advertising
B. the profit when the company spent zero dollars on advertising
C. the advertising expense when the company had the most profit
D. the advertising expense when the company's profit was zero dollars
E. None of them

10. Foxes were released into a national park. The population, P, of the group is given by the equation P = 20(5 + 3t)/(1 + 0.04t), where t is the number of years after the release. What is the population of foxes after 50 years?
A. 357 foxes B. 1,033 foxes
C. 1,986 foxes D. 3,100 foxes
E. 3,650 foxes 

phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 33 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản