Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Solve for x: - 1/2 × ∣ 2x + 6 ∣ + 2 = 0
A. x = 5 or x = 1 B. x = 5
C. x = -5 or x = -1 D. x = -1 E. x = -6

2. A patient was given medicine for pain. The graph represents the level of pain as a function of time after taking the medicine. Which type of function best models the pain level as a function of time?
A. linear B. quadratic
C. logarithmic D. exponential
E. None of them

3. Which circle has the smallest area?
A. Which circle has the smallest area?
B. (x - 2)2 + y2 = 8
C. (x + 1)2 + (y + 3)2 = 6
D. (x + 8)2 + (y - 9)2 = 3
E. (x + 1)2 + (y + 1)2 = 19

4. The first five terms of an arithmetic sequence of numbers are –3, 2, 7, 12, 17. Which expression represents the nth term of this sequence?
A. n - 3 B. n + 5 C. 5n – 8
D. 5n – 2 E. 4n - 5

5. Which graph best represents no correlation between the length of a person’s hair and the person’s height?
A. B
C. D.
E. None of them

6. The profit (P), in dollars, for a company is modeled by the function P(x) = -750x2 + 15,000x, where x is the number of items produced. For which values of x will the company lose money?
A. x < 2 B. 2< x ≤10 C. 10 ≤ x < 20
D. x > 20 E. None of them

7. What are the vertical and horizontal asymptotes of the function f(x) = (1 - x2)/(x2 - 4)
A. x = ±2 and y = 1 B. x = ±2 and y = -1
C. x = 1 and y = ±2 D. x = ±1 and y = ±2
E. None of them  

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 34 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản