Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
89
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 được lấy từ BST sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which procedure will give the mean grade for the test scores given in the table? 
A. 4 + 3 + 2 +1+ 0/23
B. (8 • 4) • (7 • 3) • (2 • 0) • (3 • 1) • (5 • 0)/23
C. (8 • 4) + (7 • 3) + (2 • 0) + (3 • 1) + (5 • 0)/23
D. (8 • 4) + (7 • 3) + (3 • 1)/18
E. 8 + 7 + 0 + 3 + 5/23

2. At Suzy’s Diner the lunch menu has 5 choices for a main dish, 4 vegetable choices, 3 salad choices, and 5 dessert selections. If you choose one item from each category, how many different lunch combinations are possible? 
A. 17 B. 29 C. 300 D. 375 E. 400

3. The points awarded for hitting each area are shown on this dartboard. A person throws five darts. If order does not count, in how many ways can the person score exactly 50 points? 
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 E. 10

4. Travis found the area of a circle using the formula A = πr2. What type of number is π? 
A. integer B. irrational C. natural D. rational E. prime

5. The 3 shapes above are the same size and are regular pentagons. What is the measure of ∠ABC? 
A. 18° B. 36° C. 45° D. 72° E. 80° 

6. The bar graph above compares the percent of students in Alaska to the percent of students in the U.S. who played on 1 or more sports teams in a year. Which table shows the data in the graph? 
A. 
B.
C. 
D.
E. None of them

7. Randy bought a pen on sale. The sale price of the pen was $2.34. The original price of the pen was $3.25. What percent did Randy save by buying the pen on sale? 
A. 28 B. 39 C. 50 D. 72 E. 91  

 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản