Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013 gồm nhiều đề thi hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em ôn tập và đạt kết quả tốt trong kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which procedure will give the mean grade for the test scores given in the table? 
A. 4 + 3 + 2 +1+ 0/23
B. (8 • 4) • (7 • 3) • (2 • 0) • (3 • 1) • (5 • 0)/23
C. (8 • 4) + (7 • 3) + (2 • 0) + (3 • 1) + (5 • 0)/23
D. (8 • 4) + (7 • 3) + (3 • 1)/18
E. 8 + 7 + 0 + 3 + 5/23

2. At Suzy’s Diner the lunch menu has 5 choices for a main dish, 4 vegetable choices, 3 salad choices, and 5 dessert selections. If you choose one item from each category, how many different lunch combinations are possible? 
A. 17 B. 29 C. 300 D. 375 E. 400

3. The points awarded for hitting each area are shown on this dartboard. A person throws five darts. If order does not count, in how many ways can the person score exactly 50 points? 
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 E. 10

4. Travis found the area of a circle using the formula A = πr2. What type of number is π? 
A. integer B. irrational C. natural D. rational E. prime

5. The 3 shapes above are the same size and are regular pentagons. What is the measure of ∠ABC? 
A. 18° B. 36° C. 45° D. 72° E. 80° 

6. The bar graph above compares the percent of students in Alaska to the percent of students in the U.S. who played on 1 or more sports teams in a year. Which table shows the data in the graph? 
A. 
B.
C. 
D.
E. None of them

7. Randy bought a pen on sale. The sale price of the pen was $2.34. The original price of the pen was $3.25. What percent did Randy save by buying the pen on sale? 
A. 28 B. 39 C. 50 D. 72 E. 91  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản