Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014

Thi Olympic giải Tiếng Anh qua mạng không còn xa lạ gì với các em trong những năm gần đây. Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ khi giải các bài Tiếng Anh khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Simplify:
A. (x - y)/(x + y) B. (x + y)/(x - y) C. 0 D. -1 E. -2

2. A rectangular field is 300 feet wide and 400 feet long. Random sampling indicates that there are, on the average, three ants per square inch throughout the field. Of the following, the number that most closely approximates the number of ants in the field is
A. 500 thousand.
B. 5 million.
C. 50 million.
D. 500 million.
E. 5 billion.

3. If f(x) = 2x + 1 and g(x) = x3, what is f(g(3))?
A. 343 B. 189 C. 55 D. 34 E. 71

4. In which direction does the graph of y = (x + 2)0.5 + c shift as c decreases?
A. right B. left C. up D. down
E. None of them
x + y - z = -5
2x + z + z = -2y
x - y = 3z + 3

5. What is the value of z in the solution of the system above?
A. -7 B. -1 C. 3 D. 5 E. 8

6. What is the domain of f (x) = -2x3 + x2 + 1?
A. the set of all real numbers
B. {x∣-3 < x < 2}
C. {x∣-2 < x < 3}
D. the empty set
E. None of them

7. The population of a small town in North Carolina is 4,000, and it has a growth rate of 3% per year. Which expression can be used to calculate the town’s population x years from now?
A. 3(4,000)x B. 4,000(1.03)x
C. 4,000x1.03 D. 4,000x3 E. 2,000x2

8. The graph of f (x) = x2 + 3 is translated to produce the graph of g(x) = (x + 2)2 + 3. In which direction was the graph of f translated?
A. up B. down C. left D. right
E. None of them

9. Solve for x:
A. -5 B. 2 C. -5 or 2 D. -5 or -2 E. 8

10. Which graph shows the solution set for the inequality x2 > x +12?
E. None of them 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 1 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản