Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A rectangular prism has a volume of 726 cubic inches, a square base, and a height of 6 inches. A cylinder is placed inside the prism. What is the greatest diameter this cylinder could have?
A. 5.5 inches B. 9 inches C. 11 inches D. 20.2 inches E. 45 inches

2. Quadrilateral ABCD has line symmetry across its diagonal AC. Which statement must be true?
A. The lengths of AD and BC are equal.
B. Angle DAB is congruent to angle DCB.
C. Quadrilateral ABCD has rotational symmetry.
D. Triangle ADC is congruent to triangle ABC.
E. None of them

3. Suppose that ΔWXY is congruent to ΔPQR. If ∠W is congruent to ∠X, which statement must be true?
A. ∠P ≅ ∠Q B. ∠P ≅ ∠R C. ∠W ≅ ∠R D. ∠W ≅ ∠Y E. None of them

4. Courtney wrote this statement on the board. Adjacent angles are supplementary. In which diagram do angles x and y provide a counterexample to Courtney’s statement?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

5. Which expression is equivalent to 3d(d2 - 3)?
A. 3d3 - 6d B. 3d3 - 9d C. 6d3 - 9d D. 3d3 - 9 E. 3d3 - 6

6. If pentagon VWXYZ is rotated 90° clockwise about the origin, what are the coordinates of the image of point Z ?
A. (–3, 1) B. (3, -1) C. (5, -2) D. (–5, 2) E. (–5, 1)

7. Sarah measured the temperature of a cup of warm water as it cooled. She displayed her data in a graph and correctly concluded that the relationship between temperature and time is nonlinear. Which graph could be Sarah’s?  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản