Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thật sự là sân chơi bổ ích cho các học sinh yêu thích học Tiếng Anh. Xuất phát từ thực tế đó, Thư viện eLib đã tuyển chọn nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014. Qua bộ đề thi các em sẽ rèn luyện được khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,…

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the sum of the first 10 terms in this sequence −10, −4.5, 1, 6.5, ...?
A. 14.5 B. 39.5 C. 49.5 D. 147.5 E. 150

2. Which of these could represent the common ratio of a geometric sequence in which a2 = 16 and a4 = 4?
A. 0.25 B. 0.5 C. 2 D. 4 E. 5
f(x) = x2 + 12x - 45, g(x) = 2x2 - 18.

3. Which expression is equivalent to g(x)/f(x)
A. 2x+6/x + 15
B. 2x + 2/x + 5
C. 2x - 6/x + 15
D. 2x - 2/x + 5
E. 10x/ 3 + x

4. As j(x) = f(x)/g(x) , What is the domain of j(x)?
A. {x : x ≠ −3}
B. {x : x ≠ ±3}
C. {x : x ≠ −3, −15}
D. {x : x ≠ ±3, −15}
E. None of them

5. Which set of ordered pairs contains the coordinates of the intersections of the graphs of f(x) and g(x)?
A. {(−9, −72), (−3, −72)}
B. {(−9, 144), (−3, 0)}
C. {(−3, 0), (3, 0)}
D. {(3, 0), (9, 144)}
E. None of them

6. Solve the equation for y.
A. y = 1
B. y = -5
C. y = 9/5
D. y = 4
E. y = 192/5&

7. What is x?
A. 9 feet B. 12 feet C. 15 feet D. 18 feet E. 27 feet

8. What is 2(x + 3) - 3x + 6 ?
A. 8x B. 5x + 12 C. -x + 12 D. -x + 9 E. -x

9. Four out of five doctors like Brand X. Which must be true?
A. Five doctors were surveyed.
B. Exactly four doctors like Brand X.
C. More than five doctors had to be surveyed.
D. Exactly 100 doctors had to be surveyed.
E. An average of 80% of the doctors surveyed like Brand X.
He uses 1/2 pint of oil for every gallon of gas.
He uses 3/2 gallons of gas.

10. Frank mixes oil with gas for his motorcycle. How many pints of oil does he need?
A. 1/2 pint B. 2/3 pint C. 3/4 pint D. 1 pint E. 2 pint 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 đề số 2 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản