Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
117
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which procedure will give the mean grade for the test scores given in the table?
A. 4 + 3 + 2 +1+ 0/23
B. (8 • 4) • (7 • 3) • (2 • 0) • (3 • 1) • (5 • 0)/23
C. (8 • 4) + (7 • 3) + (2 • 0) + (3 • 1) + (5 • 0)/23
D. (8 • 4) + (7 • 3) + (3 • 1)/18
E. 8 + 7 + 0 + 3 + 5/23

2. At Suzy’s Diner the lunch menu has 5 choices for a main dish, 4 vegetable choices, 3 salad choices, and 5 dessert selections. If you choose one item from each category, how many different lunch combinations are possible?
A. 17 B. 29 C. 300 D. 375 E. 400

3. The points awarded for hitting each area are shown on this dartboard. A person throws five darts. If order does not count, in how many ways can the person score exactly 50 points?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 E. 10

4. Travis found the area of a circle using the formula A = πr2. What type of number is π?
A. integer B. irrational C. natural D. rational E. prime

5. The 3 shapes above are the same size and are regular pentagons. What is the measure of ∠ABC?
A. 18° B. 36° C. 45° D. 72° E. 80°

6. The bar graph above compares the percent of students in Alaska to the percent of students in the U.S. who played on 1 or more sports teams in a year. Which table shows the data in the graph?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

7. Randy bought a pen on sale. The sale price of the pen was $2.34. The original price of the pen was $3.25. What percent did Randy save by buying the pen on sale?
A. 28 B. 39 C. 50 D. 72 E. 91  

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản