Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014 được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Simplify:
A. (x - y)/(x + y) B. (x + y)/(x - y) C. 0 D. -1 E. -2

2. A rectangular field is 300 feet wide and 400 feet long. Random sampling indicates that there are, on the average, three ants per square inch throughout the field. Of the following, the number that most closely approximates the number of ants in the field is
A. 500 thousand.
B. 5 million.
C. 50 million.
D. 500 million.
E. 5 billion.

3. If f(x) = 2x + 1 and g(x) = x3, what is f(g(3))?
A. 343 B. 189 C. 55 D. 34 E. 71

4. In which direction does the graph of y = (x + 2)0.5 + c shift as c decreases?
A. right B. left C. up D. down
E. None of them
x + y - z = -5
2x + z + z = -2y
x - y = 3z + 3

5. What is the value of z in the solution of the system above?
A. -7 B. -1 C. 3 D. 5 E. 8

6. What is the domain of f (x) = -2x3 + x2 + 1?
A. the set of all real numbers
B. {x∣-3 < x < 2}
C. {x∣-2 < x < 3}
D. the empty set
E. None of them

7. The population of a small town in North Carolina is 4,000, and it has a growth rate of 3% per year. Which expression can be used to calculate the town’s population x years from now?
A. 3(4,000)x B. 4,000(1.03)x
C. 4,000x1.03 D. 4,000x3 E. 2,000x2

8. The graph of f (x) = x2 + 3 is translated to produce the graph of g(x) = (x + 2)2 + 3. In which direction was the graph of f translated?
A. up B. down C. left D. right
E. None of them

9. Solve for x:
A. -5 B. 2 C. -5 or 2 D. -5 or -2 E. 8

10. Which graph shows the solution set for the inequality x2 > x +12?
E. None of them 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 35 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản