Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh đam mê môn học Tiếng Anh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. How many square inches are equal to 6 square feet?
A. 54 B. 72 C. 216 D. 864 E. 900

2. Under ideal conditions, there is an inverse relationship between the pressure (P) and the volume (V) of a gas. The table shows the relationship of the experimental pressures recorded for four different volumes of the gas. Which equation shows the relationship between the pressure and the volume of this gas?
A. V = P/25 B. V = 25/P C. V = 100/P D. V = P − 48 E. V = 2P

3. Dominic cuts out the largest possible circle from his 2-foot by 2-foot piece of art paper. Which is a reasonable estimate of the fraction of the art paper that is left over?
A. between 0.25 and 0.5 B. less than 1/4
C. between 0.5 and 0.75 D. more than 3/4
E. None of them

4. Susan is flying a kite behind her house. She drops her string holder, and the kite gets caught in the top of a tree. If the string makes a 44° angle with the ground, and the holder is 90 feet from the base of the tree, how tall is the tree, rounded to the nearest whole foot? (tan44° = 0.966)
A. 63 feet B. 65 feet C. 74 feet D. 87 feet E. 99 feet

5. The area of a right triangle is 24 square feet. A second right triangle has a base that is 2 times as long as the first triangle’s base and a height that is 3 times as long as the first triangle’s height. What is the area of the second triangle?
A. 48 square feet B. 72 square feet
C. 144 square feet D. 864 square feet
E. 999 square feet

6. Which line is parallel to y = 0.75x - 3?
A. y = -0.75x + 5 B. y = -0.75x - 3
C. y = 0.75x + 5 D. y = -0.75x + 3
E. y = 0.5x  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 đề số 2 năm 2013. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản