Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
78
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If m, n, and k are to be assigned different values from the list ﹛1, 2, 3﹜, how many different values will be possible for the expression (m + n)k ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 8
E. 9
2. The table above shows the number of employees at Company X classified according to work shift and salary. If a second-shift employee will be picked at random, what is the probability that the employee’s salary is over $30,000 ?
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/10
D. 2/3
E. 2/5
3. Emerson School has s students equally divided among c classes. The school wants to order enough health textbooks so that each student will have a book and each class will have 2 extra books. How many health textbooks does the school need to order?
A. s/c + 2
B. s + 2
C. s + 2c
D. c + 2s
E. c(s + 2)
4. A store discounts merchandise by 10 percent of the original price at the end of each week and stops when the merchandise is priced at 50 percent of the original price. Which of the following graphs could correctly represent the price of an article of merchandise over an eight-week period?
5. When a coin is tossed in an experiment, the result is either a head or a tail. A head is given a point value of 1 and a tail is given a point value of 0. If the sum of the point values after 50 tosses is 14, how many of the tosses must have resulted in tails?
A. 14
B. 18
C. 32
D. 36
E. 39
6. What is the perimeter of the trapezoid above?
A. 52
B. 72
C. 75
D. 80
E. 87
7. Marcus can spend no more than $120 on jeans and shirts for school. He buys 3 pairs of jeans at $32 each. If x represents the dollar amount he can spend on shirts, which of the following inequalities could be used to determine the possible values for x ?
A. (3)•32 - x ≤ 120
B. (3)•32 + x ≥ 120
C. x ≤ (3)•32
D. (3)•32 - x ≥ 120
E. (3)•32 + x ≤ 120
8. If y is directly proportional to x, which of the following could be the graph that shows the relationship between y and x ?
9. If , then
A. 9/10
B. 20/23
C. 20/27
D. 2/3
E. 3/5
10. The interior dimensions of a rectangular fish tank are 4 feet long, 3 feet wide, and 2 feet high. The water level in the tank is 1 foot high. All of the water in this tank is poured into an empty second tank. If the interior dimensions of the second tank are 3 feet long, 2 feet wide, and 4 feet high, what is the height of the water in the second tank?
A. 0.5 ft
B. 1 ft
C. 1.5 ft
D. 2 ft
E. 4 ft

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản