Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013

Đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The shadow cast by a one-foot ruler is 8 inches long. At the same time, the shadow cast by a pine tree is 24 feet long. What is the height, in feet, of the pine tree?
A. 3 feet B. 16 feet C. 36 feet D. 192 feet E. 52 feet

2. Under what circumstances will the product of three numbers always be negative?
A. when at least one number is less than zero
B. when at least one number equals zero
C. when one number is greater than zero and the other two are less than zero
D. when one number is less than zero and the other two are greater than zero
E. None of them

3. The depth of a lake is measured at the same location and on the same day every year for a number of years. The table shows the measurements. If the pattern continued, what was the depth of the lake in 2002?
A. 30 feet B. 39 feet C. 28 feet D. 25 feet E. 20 feet

4. Charlotte scores an average of 10 points per game. On Monday she scored 2 × 10 points. On Tuesday she scored 0.5 × 10 points. How do her points from Monday and Tuesday compare to her average?
A. The number of points scored both Monday and Tuesday were lower than average.
B. Monday’s points were higher than average and Tuesday’s points were lower than average.
C. Monday’s points were lower than average and Tuesday’s points were higher than average.
D. The number of points scored both Monday and Tuesday were higher than average.
E. None of them

5. Ethan left Homer, Pennsylvania at 10:45 AM. He arrived in Los Angeles, California 5.5 hours later. What time was it when Ethan arrived in Los Angeles?
A. 3:45 PM B. 3:15 PM C. 2:15 PM D. 5:15 PM E. 5:45 PM

6. Marny wants to approximate the amount of wax needed to make a crayon. The dimensions of the crayon are shown above. About how many cubic centimeters of wax are needed to make this crayon?
A. 18 cm3 B. 22 cm3 C. 28 cm3 D. 88 cm3 E. 50 cm3  

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 4 năm 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản