Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. To calculate the speed of a motorcycle, if d = distance a motorcycle travels in metres, r = speed in m/s, and t = time in seconds, which of the following is the formula d = rt would have to be rewritten as?
A. r = d – t
B. r = dt
C. r = t/d
D. t = dr
E. r = d/t
2. At the scene of an accident, the police measured the length of the skid marks as 87 m. According to the graph above, the best estimate of the speed of the car before the driver applied the brakes is
A. 100 km/h
B. 110 km/h
C. less than 100 km/h
D. between 100 and 110 km/h
E. more than 110 km/h
3. During a recent price war, gas prices dropped from 56.9¢/L to 39.5¢/L. If you bought 55 L of gas, how much did you save by filling up at the lower price?
A. $9.57
B. $17.40
C. $21.73
D. $31.30
E. $35.75
4. Two cars leave from a particular gas station at the same time. One car travels east at 90 km/h. The other travels west at 100 km/h. How long will it take before the cars are 570 km apart?
A. 6 h
B. 5.7 h
C. 3 h
D. 1.5 h
E. 4.5 h
5. While on a vacation, you decide to rent a bike. The cost of renting a bike is $3.75 for the first hour and $3.25 for each additional hour. What is the cost to rent a bike for 5 hours?
A. $18.75
B. $16.75
C. $16.45
D. $13.00
E. $12.25
6. Advertising posters for a school play will be drawn on posterboard. A large piece of posterboard measures 3.0 m × 1.2 m, and the size of each poster will be 60 cm × 80 cm. What is the greatest number of posters that can be cut from one piece of posterboard?
A. 3
B. 6
C. 7
D. 8
E. 10
7. Students sold 330 tickets for the school play, for a total amount of $1 410. If student tickets cost $3 and adult tickets cost $5, how many student tickets were sold?
A. 120
B. 165
C. 175
D. 210
E. 225
8. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B
A. the quantity in Column A is greater
B. the quantity in Column B is greater
C. the two quantities are equal
D. the relationship cannot be determined from the information given.
E. None of them
9. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A. the quantity in Column A is greater
B. the quantity in Column B is greater
C. the two quantities are equal
D. the relationship cannot be determined from the information given
E. None of them
10. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A. the quantity in Column A is greater
B. the quantity in Column B is greater
C. the two quantities are equal
D. the relationship cannot be determined from the information given
E. None of them

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản