Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Bạn đã có Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Alexis, Bianca, Charlene, and Daphne all have different birthdays in the same month. Their birthdays are on the 13th, 14th, 16th, and 17th. Alexis’s birthday is an even number. Bianca’s birthday is 2 more than Alexis’s birthday. Daphne’s birthday is a prime number. Charlene’s birthday is a factor of 182. Which date is Charlene’s birthday?

A. 13th
B. 14th
C. 16th
D. 17th
E. 22th

2. The table shows the price of movie tickets. Which equation can be used to find the price, p, of t tickets?

A. p = 6.50t
B. p = 6.50 ÷ t
C. p = 13t
D. p = 13 − 6.50t
E. p = 13t + 48

3. The price of a container of detergent varies with the size of the container. On the graph, the sizes and prices of several containers have been plotted, and the line of best fit has been drawn. Using the line of best fit, which is the best prediction for the price of a 75-pound container of detergent?

A. $ 60
B. $ 70
C. $ 80
D. $ 100
E. $ 120

4. Tori knows that k3 = 216. What is the value of k?

A. 2161/3
B. 216 ÷ 3
C. 216 × 3
D. 2163
E. 62

5. The general form of a linear equation is Ax + By + C = 0. Which shows the general form of the equation solved for y?

A. y = Ax/B + C
B. y = Ax/C + B
C. y = (-Ax + C)/B
D. y = (-Ax - C)/B
E. y = Ax - C 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản