Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. The seating for the play is arranged in three sections as the picture shown above. If each square in sections A and B of the diagram represents one seat, how many seats are there in section C?

A. 36
B. 64
C. 100
D. 196
E. 200

2. One of the props needed for the play is a sphere that will be hung from a ceiling. The surface area of the sphere is 5 024 cm2. If the surface area of a sphere can be found by using the formula A = 4πr2 , where r is the radius, what is the radius of the sphere, to the nearest centimetre?

A. 20 cm
B. 40 cm
C. 200 cm
D. 400 cm
E. 1,256 cm

3. To win tickets to the school play, Joshua entered a contest by answering a skill-testing question. His answer of –3 is a solution for the equation

A. 7 – 2x = 1
B. 7x/9 = -7/3
C. 2(x – 2) = 2 – 3(x – 3)
D. –3x + 2 = –7
E. –3x - 2 = –5

4. The numbers q, r, s, t, and u are indicated in the number line above. Which of the following is the largest in value?

A. q×u
B. r×s
C. q×t
D. u
E. q×r

5. Keisha has a collection of dimes and nickels worth a total of $4. If she has 50 coins in all, how many nickels does Keisha have?

A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
E. 40 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 đề số 3 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản