Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
84
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The seating for the play is arranged in three sections as the picture shown above. If each square in sections A and B of the diagram represents one seat, how many seats are there in section C?
A. 36
B. 64
C. 100
D. 196
E. 200
2. One of the props needed for the play is a sphere that will be hung from a ceiling. The surface area of the sphere is 5 024 cm2. If the surface area of a sphere can be found by using the formula A = 4πr2 , where r is the radius, what is the radius of the sphere, to the nearest centimetre?
A. 20 cm
B. 40 cm
C. 200 cm
D. 400 cm
E. 1,256 cm

3. To win tickets to the school play, Joshua entered a contest by answering a skill-testing question. His answer of –3 is a solution for the equation
A. 7 – 2x = 1
B. 7x/9 = -7/3
C. 2(x – 2) = 2 – 3(x – 3)
D. –3x + 2 = –7
E. –3x - 2 = –5
4. The numbers q, r, s, t, and u are indicated in the number line above. Which of the following is the largest in value?
A. q×u
B. r×s
C. q×t
D. u
E. q×r
5. Keisha has a collection of dimes and nickels worth a total of $4. If she has 50 coins in all, how many nickels does Keisha have?
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
E. 40
6. The function g is defined by g(x) = 6x2 + x − 2. In the x-y plane, the graph of y = g(x) crosses the x-axis at x = a. Which of the following could be the value of a?
A. 1/2
B. 1
C. 3/2
D. 2
E. 5/2
7. In the equation above, the numbers x, y, and z are either positive or negative. Which of the following must be equal to 4?
A. 2x
B. 2z
C. xz/2y
D. 2y/xz
E. 2xz/y
8. If 2p+2 + 2p+1 = 96, then what is the value of p?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
9. If 1 < 6a − 1 < 2, what is one possible value of a?
A. 0.2
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5
E. 0.6
10. If x percent of y is z, then z is what percent of xy?
A. 0.01%
B. 0.1%
C. 1%
D. 10%
E. 100%

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản