Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
121
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A diagram is shown. Which angle must be congruent to ∠AGB?

A. ∠DGE
B. ∠EGA
C. ∠AGF
D. ∠CGD
E. None of them

2. The cost of renting a boat is $20 plus $2.50 per hour, where x is the number of hours of boat rental. Millie wants to spend less than $50 on the boat rental. Which inequality models this situation?

A. 20x + 2.50 > 50
B. 20x + 2.50 < 50
C. 20 + 2.50x > 50
D. 20 + 2.50x < 50
E. 20 + 2.50x = 50

3. Iodine 131 is a radioactive substance with a half-life of 8 days. With an initial quantity of 2,400 grams, the chart above shows its decay over a period of days. By extending the sequence, what is the total amount left after 56 days?

A. 9.375 grams
B. 18.75 grams
C. 37.5 grams
D. 75 grams
E. 55 grams

4. What is the distance between -4 and 7 on a number line?

A. -11
B. -3
C. 3
D. 11
E. 15

5. A 6-foot man standing next to a flagpole casts an 8-foot shadow. At the same time, the flagpole casts a shadow of 40 feet. What is the height of the flagpole? (Round to the nearest whole number.)

A. 30 feet
B. 36 feet
C. 53 feet
D. 64 feet
E. 77 feet

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 5 năm 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản