Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In which figure is the measure of ∠1 equal to 45º?

A.
B.

C.
D.

E. None of them

2. The formula for V, the volume of a right circular cone, is V = πr2h/3, where r is the radius of the base and h is the height of the cone. What formula correctly expresses h in terms of r and V?

A. h = 3V/πr2
B. h = V/3πr2
C. h = πr2/3V
D. h = 3πV/r2
E. h = πr2V/2

3. Leroy has a number cube with sides labeled 1 through 6. He tosses the number cube 4 times. Each toss results in a 5. What is the likelihood that the next toss will result in a 5?

A. 1/1
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/6
E. 1/3

4. A committee consisting of 5 teachers will be chosen from a staff of 25 teachers. To find the number of different possible 5-teacher committees, which should be used?

A. combination, because the order is important.
B. permutation, because the order is important.
C. combination, because the order is not important.
D. permutation, because the order is not important.
E. None of them

5. Trapezoid RSTU is shown on the grid. Which graph shows the image of trapezoid RSTU after it is translated 5 units up and 3 units to the left?

A.
B.

C.
D.

E. None of them

6. Bob created a number pattern beginning with 3. He created the next term by doubling the previous term and subtracting 1. The first 5 terms of the number pattern are 3, 5, 9, 17, 33, ... What is the 7th term in Bob's number pattern?

A. 51
B. 65
C. 129
D. 257
E. 600

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản