Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012

Nhằm hỗ trợ bạn thí sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ hơn cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012 dưới đây của chúng tôi.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x is a positive integer satisfying x7 = k and x9 = m, which of the following must be equal to x11 ?
A. m2/k
B. m2 - k
C. m2 - 7
D. 2k - m
E. k + 4
2. After the first term in a sequence of positive integers, the ratio of each term to the term immediately preceding it is 2 to 1. What is the ratio of the 8th term in this sequence to the 5th term?
A. 6 to 1
B. 8 to 5
C. 8 to 1
D. 64 to 1
E. 256 to 1
3. In the figure above, the smaller circles each have radius 3. They are tangent to the larger circle at points A and C, and are tangent to each other at point B, which is the center of the larger circle. What is the perimeter of the shaded region?
A. 6π
B. 8π
C. 9π
D. 12π
E. 15π
4. Each of the following inequalities is true for some values of x EXCEPT
A. x < x2 < x3
B. x < x3< x2
C. x2 < x3
D. x3 < x < x2
E. x3 < x2
5. In the figure above, AC = 6 and BC = 3. Point P (not shown) lies on AB between A and B such that CP ⊥ AB. Which of the following could be the length of CP ?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
E. 8
6. If 10 + x is 5 more than 10, what is the value of 2x ?
A. -5
B. 5
C. 10
D. 25
E. 50
7. The result when a number is divided by 2 is equal to the result when that same number is divided by 4. What is that number?
A. -4
B. -2
C. 0
D. 2
E. 4
8. If this page was folded along the dotted line in the figure above, the left half of the letter W would exactly coincide with the right half of W. Which of the following letters, as shown, CANNOT be folded along a vertical line so that its left half would coincide with its right half?
9. A car dealer sells a SUV for $39,000, which represents a 25% profit over the cost. What was the cost of the SUV to the dealer?
A. $32,500
B. $33,800
C. $29,250
D. $33,999
E. $31,200
10. What is the value of this expression 8.23 x 109?
A. 0.00000000823
B. 0.000000823
C. 8.23
D. 8230000000
E. 823000000000

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012 cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 2 năm 2012 này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!
Đồng bộ tài khoản