Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013

Cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. If x is a positive integer satisfying x7 = k and x9 = m, which of the following must be equal to x11 ?

A. m2/k
B. m2 - k
C. m2 - 7
D. 2k - m
E. k + 4

2. After the first term in a sequence of positive integers, the ratio of each term to the term immediately preceding it is 2 to 1. What is the ratio of the 8th term in this sequence to the 5th term?

A. 6 to 1
B. 8 to 5
C. 8 to 1
D. 64 to 1
E. 256 to 1

3. In the figure above, the smaller circles each have radius 3. They are tangent to the larger circle at points A and C, and are tangent to each other at point B, which is the center of the larger circle. What is the perimeter of the shaded region?

A. 6π
B. 8π
C. 9π
D. 12π
E. 15π

4. Each of the following inequalities is true for some values of x EXCEPT

A. x < x2 < x3
B. x < x3< x2
C. x2 < x3 < x
D. x3 < x < x2
E. x3 < x2 < x

5. In the figure above, AC = 6 and BC = 3. Point P (not shown) lies on AB between A and B such that CP ⊥ AB. Which of the following could be the length of CP ?

A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
E. 8

6. If 10 + x is 5 more than 10, what is the value of 2x ?

A. -5
B. 5
C. 10
D. 25
E. 50 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 6 đề số 4 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản