Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 6 đề thi

0
194
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7

Chúng ta biết rằng, đề thi Olympic Tiếng Anh có một mức độ cao hơn đề thi thông thường tại các cấp độ thi, do đó, trước khi bước vào kỳ thi, các em học sinh cần được ôn tập và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để có thể làm được bài thi hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A particular type of soup is made by combining water and cabbage so that the ratio of water to cabbage is 9 to 1 by weight. How many pounds of cabbage are needed to make 180 pounds of this type of soup?
A. 9
B. 18
C. 20
D. 160
E. 162
2. A triangle is to be changed by increasing the length of its base by 40% and decreasing the length of its height by 40%. Which of the following must be true about the area of the triangle?
A. It will increase by 40%.
B. It will increase by 16%.
C. It will not change.
D. It will decrease by 16%.
E. It will decrease by 40%.
3. In the figure above, four line segments meet at a point to form four angles. What is the value of x?
A. 180
B. 240
C. 288
D. 312
E. 336
4. If ab = 4−ab and ba = 1, where a and b are positive integers, what is the value of a?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
5. On a race, Aubrey ran 3/4 of the time with a good-luck cabbage, and 1/4 of the time without it. With the cabbage, her running speed was 6 miles per hour, and her running speed without the cabbage was 12 miles per hour. The distance that Aubrey ran with the cabbage was what fraction of the total distance that she ran?
A. 1/5
B. 2/5
C. 3/5
D. 4/5
E. 5/5
6. In the figure above, ABCD is a rectangle and FC = ED. What fraction of the rectangle is shaded?
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
E. 1/6
7. How long will Lucy have to wait before for her $2,500 invested at 6% earns $600 in simple interest?
A. 2 years
B. 3 years
C. 4 years
D. 5 years
E. 6 years
8. Grace has 16 jellybeans in her pocket. She has 8 red ones, 4 green ones, and 4 blue ones. What is the minimum number of jellybeans she must take out of her pocket to ensure that she has one of each color?
A. 4
B. 8
C. 12
D. 13
E. 16
9. If r = 5z, then 15z = 3y, then what is the value of r?
A. y
B. 2y
C. 5y
D. 10y
E. 15y
10. What is 35% of a number if 12 is 15% of a number?
A. 5
B. 12
C. 28
D. 33
E. 62

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản