Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012. Đây là một trong những đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, hi vọng đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A particular type of soup is made by combining water and cabbage so that the ratio of water to cabbage is 9 to 1 by weight. How many pounds of cabbage are needed to make 180 pounds of this type of soup? 
A. 9
B. 18
C. 20
D. 160
E. 162
2. A triangle is to be changed by increasing the length of its base by 40% and decreasing the length of its height by 40%. Which of the following must be true about the area of the triangle? 
A. It will increase by 40%.
B. It will increase by 16%.
C. It will not change.
D. It will decrease by 16%.
E. It will decrease by 40%.
3. In the figure above, four line segments meet at a point to form four angles. What is the value of x?
A. 180
B. 240
C. 288
D. 312
E. 336
4. If ab = 4−ab and ba = 1, where a and b are positive integers, what is the value of a? 
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
5. On a race, Aubrey ran 3/4 of the time with a good-luck cabbage, and 1/4 of the time without it. With the cabbage, her running speed was 6 miles per hour, and her running speed without the cabbage was 12 miles per hour. The distance that Aubrey ran with the cabbage was what fraction of the total distance that she ran? 
A. 1/5
B. 2/5
C. 3/5
D. 4/5
E. 5/5
6. In the figure above, ABCD is a rectangle and FC = ED. What fraction of the rectangle is shaded? 
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
E. 1/6
7. How long will Lucy have to wait before for her $2,500 invested at 6% earns $600 in simple interest? 
A. 2 years
B. 3 years
C. 4 years
D. 5 years
E. 6 years
8. Grace has 16 jellybeans in her pocket. She has 8 red ones, 4 green ones, and 4 blue ones. What is the minimum number of jellybeans she must take out of her pocket to ensure that she has one of each color? 
A. 4
B. 8
C. 12
D. 13
E. 16
9. If r = 5z, then 15z = 3y, then what is the value of r? 
A. y
B. 2y
C. 5y
D. 10y
E. 15y
10. What is 35% of a number if 12 is 15% of a number? 
A. 5
B. 12
C. 28
D. 33
E. 62

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 7 đề số 1 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản