Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If 2x + 1 = 8, what is the value of 4x + 1? 
A. 14
B. 15
C. 16
D. 17
E. 18
2. If the ratio of x to 900 is equal to the ratio of 2 to 3, and if the ratio of 900 to g is equal to the ratio of 3 to 5, what is the value of x + g ? 
A. 1900
B. 2000
C. 2100
D. 2200
E. 2300
3. For positive integers a, b, c, and d, is defined as the greater number in the top row minus the lesser number in the bottom row. What is the value of ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
4. The lengths of two sides of an isosceles triangle are 3 and 4. What is one possible length of the third side? 
A. 5 or 8
B. 6 or 7
C. 3 or 4
D. 1 or 2
E. 8 or 9
5. The partially completed chart above refers to 30 apartments, 19 of which have fireplaces. How many of the 30 apartments have built-in bookcases? 
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11
6. If x and y are positive, y = x - 3, and xy = 54, what is the value of y/x? 
A. 2/3
B. 1
C. 2
D. 3/5
E. 6/7
7. The average (arithmetic mean) of a set of 10 different numbers is 100. If the numbers 90 and 70 are removed from the set, what is the average of the remaining numbers? 
A. 100
B. 101
C. 102
D. 104
E. 105
8. A rectangle measuring 9 centimeters by 12 centimeters is completely divided into t nonoverlapping triangles, each with sides of length 3 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. What is the value of t ? 
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20
E. 21
9. In the figure above, the seven small circles, which have equal radii, and the large circle share only those points on the circles that are marked. Point P is the center of the large circle and PA and PB are radii. The area of the shaded portion is how many times the area of one of the small circles? 
A. 1
B. 7/6
C. 2/3
D. 2
E. 8/9
10. Diana ran a race of 700 meters in two laps of equal distance. Her average speeds for the first and second laps were 7 meters per second and 5 meters per second, respectively. What was her average speed for the entire race, in meters per second? 
A. 5
B. 6
C. 34/7
D. 35/6
E. 39/7

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản