Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Trapezoid JKLM is shown. What’s the length of KM?

A. √5
B. √13
C. √65
D. √73
E. √22

2. A banquet center offers a choice of 3 salads, 5 main courses and 4 desserts. How many different meals can be created by selecting one salad, one main course and one dessert?

A. 12
B. 20
C. 35
D. 60
E. 55

3. Which set of numbers represent an infinite set?

A. {natural numbers}
B. {1, 2, 3}
C. {5, 6, 7, 8 ,9}
D. {0.1, 0.2, 0.5}
E. {-0.1, 0, 1}

4. Points Q, R, and W are plotted on the coordinate grid. Where should point Z be plotted so that parallelogram QRWZ is formed?

A. (–2, –6)
B. (–1, –3)
C. (3, –2)
D. (2, –1)
E. (13, –2)

5. What is the distance between points M(3, 1) and N(-2, 4) on the graph?

A. √10
B. √26
C. √34
D. √50
E. √122

6. Which statement has a true converse?

A. If a quadrilateral is a square, then it is a rectangle.
B. If two angles are vertical angles, then they are congruent.
C. If two angles form a linear pair, then they are supplementary.
D. If an angle is a right angle, then it measures exactly 90°.
E. None of them

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 8 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản